Вхідне тестування для посадових осіб місцевого самоврядування

Вхідне тестування для держслужбовців

Сьогодні утвердження української мови активно реалізується в усіх сферах суспільного життя. Мовно-культурному чинникові відводиться особливе місце в становленні та розвитку національної держави. Мовна культура, яка включає досконале опанування українською літературною мовою, оволодіння її стильовими тонкощами, уміння щоденно послуговуватися ними, є важливою ознакою загальної культури особистості. Професійний рівень фахівця значною мірою залежить від того, наскільки грамотно і точно він формулює свої думки, вміє враховувати ситуацію ділового спілкування, приймати оптимальні рішення. Саме тому важливе місце у підготовці фахівців посідає курс української мови.


Існуюча система ДСНС не дає змоги в повному обсязі виконувати покладені на неї завдання з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення, його захисту від надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій.

Серед основних проблем, що потребують розв'язання:

несвоєчасність реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та інші небезпечні події внаслідок віддаленості підрозділів ДСНС та сил цивільного захисту від місць виникнення таких ситуацій. Особливо гострою проблема є для сільської місцевості;

невідповідність матеріально-технічного забезпечення ДСНС сучасним вимогам (понад 80 відсотків спеціальної техніки експлуатуються більш як 30 років та підлягають заміні).

З огляду на зазначене, а також на зміни, що відбуваються у зв'язку з децентралізацією влади та реформуванням системи безпеки і оборони, виникає необхідність реформування системи ДСНС, збільшення її спроможностей щодо забезпечення у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування для виконання визначених завдань з протидії загрозам національній безпеці у сфері цивільного захисту, вдосконалення захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій.

Ураховуючи сучасний міжнародний досвід, для ефективного та своєчасного гасіння пожеж в Україні необхідно близько 300 тис. пожежних. Такої кількості можливо досягнути шляхом створення територіальними громадами місцевих пожежних підрозділів (додаткова мінімальна потреба 1 тис. 860 підрозділів) та розвитку в територіальних громадах руху добровільних пожежних, що підвищить ефективність системи реагування на пожежі і надзвичайні ситуації у результаті скорочення часу прибуття до місця події для надання допомоги.

Зазначене дасть змогу підвищити рівень безпеки життєдіяльності населення, а також забезпечить кращий захист від пожеж, надзвичайних ситуацій та небезпечних гідрометеорологічних явищ, а також зменшить негативний економічний вплив таких явищ на життя населення та держави.

Для досягнення мети у середньостроковій перспективі, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 3 квітня 2017 року № 275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 17.01.2017 року № 21 «Про затвердження Регіонального плану заходів, спрямованих на підтримку добровільного об’єднання територіальних громад Полтавської області на 2017 рік», передбачається зокрема здійснити:

надання об'єднаним територіальним громадам методичної допомоги щодо утворення місцевих і добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин);

провести для об'єднаних територіальних громад, місцевих рад  спільних нарад, семінарів, вебінарів, круглих столів тощо з питань утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) місцевої і добровільної пожежної охорони, у т.ч. з використанням системи дистанційного навчання.


Інформація про навчальний курс "Співробітництво територіальних громад - міжмуніципальне співробітництво " (ММС)

Подальша демократизація суспільства, децентралізація влади на основі субсидіарності були і залишаються пріоритетами України. Важливу роль у цих процесах відіграє реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. У 2014 році Урядом України розпочато реалізацію широкомасштабної реформи місцевого самоврядуванню, яка, зокрема, передбачає передачу більших повноважень від центральної влади органам місцевого самоврядування, розширення їх ресурсної бази тощо. Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333 затверджено Концепцію реформування місцевого  самоврядування та територіальної організації влади в Україні, одним із основних завдань є розвиток співробітництва територіальних громад.

ММС як нова (інноваційна) форма політики місцевого і регіонального розвитку останнім часом набуває все більшого поширення в європейських країнах, зокрема й в Україні. Його поява пов’язана з тим, що місцеве самоврядування у багатьох країнах Європи (у тому числі й в Україні) сьогодні має справу з проблемами, можливі варіанти вирішення яких пропонує саме ММС.  Воно має великий потенціал, який може бути дуже корисним для забезпечення муніципальної консолідації та сталого розвитку усіх без винятку (великих та малих) громад. 

В рамках навчання учасники зможуть отримати всебічну та комплексну інформацію про ММС, а також необхідні знання та навички щодо підготовки та реалізації проектів співробітництва територіальних громад.