Available courses

Інформація про навчальний курс "Співробітництво територіальних громад - міжмуніципальне співробітництво " (ММС)

Подальша демократизація суспільства, децентралізація влади на основі субсидіарності були і залишаються пріоритетами України. Важливу роль у цих процесах відіграє реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. У 2014 році Урядом України розпочато реалізацію широкомасштабної реформи місцевого самоврядуванню, яка, зокрема, передбачає передачу більших повноважень від центральної влади органам місцевого самоврядування, розширення їх ресурсної бази тощо. Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333 затверджено Концепцію реформування місцевого  самоврядування та територіальної організації влади в Україні, одним із основних завдань є розвиток співробітництва територіальних громад.

ММС як нова (інноваційна) форма політики місцевого і регіонального розвитку останнім часом набуває все більшого поширення в європейських країнах, зокрема й в Україні. Його поява пов’язана з тим, що місцеве самоврядування у багатьох країнах Європи (у тому числі й в Україні) сьогодні має справу з проблемами, можливі варіанти вирішення яких пропонує саме ММС.  Воно має великий потенціал, який може бути дуже корисним для забезпечення муніципальної консолідації та сталого розвитку усіх без винятку (великих та малих) громад. 

В рамках навчання учасники зможуть отримати всебічну та комплексну інформацію про ММС, а також необхідні знання та навички щодо підготовки та реалізації проектів співробітництва територіальних громад.